Skip to Navigation Skip to main content Skip to footer
Corporate responsibility

Corporate responsibility

Alloga neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en zet het de toon bij de belangrijke kwesties van vandaag; van gezondheidszorg en klimaatverandering tot diversiteit en inclusiviteit.

Onze belofte

Als bedrijf voelen wij de verantwoordelijkheid om verantwoord te ondernemen en iets terug te doen voor de maatschappij. Klanten eisen dat onze services voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.  Onze medewerkers willen werken voor een werkgever die zich verantwoordelijk gedraagt, om hen geeft en streeft naar logistieke veiligheid. De samenleving eist dat we samenwerken met onze maatschappelijke stakeholders en leveranciers en dat we vooruitgang boeken bij de zorg voor het milieu.

Om een katalysator te zijn voor verandering, richten we ons op initiatieven die betrokkenheid genereren bij onze klanten en onze medewerkers.

We ondersteunen gezondheid en welzijn in de regio's waarin we actief zijn via een reeks initiatieven, van ondersteuning bij rampenhulp tot fondsenwerving voor kankerbestrijding.

Onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich op 12 doelen binnen 4 hoofdgebieden:

Gemeenschap:

We willen een verantwoordelijke buur zijn in de gemeenschappen waar we werken. We ondernemen acties om:

 • De gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van die gemeenschappen te ondersteunen
 • Jongeren te helpen om hun potentieel te bereiken, waar ze ook wonen
 • Middelen en partnerschappen in de strijd tegen kanker in te zetten
Gemeenschap:

Milieu:

We zijn vastbesloten om het milieu te beschermen en dragen ons steentje bij om ervoor te zorgen dat het behouden blijft voor toekomstige generaties. We begrijpen wat onze potentiële positieve impact is en ondernemen actie om:

 • Ons energieverbruik en onze uitstoot op vergelijkbare basis * te verlagen, zoals gedefinieerd door het Greenhouse Gas Protocol
 • Het afval dat we creëren op vergelijkbare basis * te verminderen en bij te dragen aan een circulaire economie door middel van verhoogd hergebruik en recycling
 • Reductieplannen te ontwikkelen ter realisering van een netto tot geen ontbossing tegen 2020, we doen dit in samenwerking met andere organisaties in een wereldwijd initiatief 

* Exclusief de gevolgen van acquisities, verkopen en eventuele significante wijzigingen in bestaande activiteiten.

Markt:

Wij streven ernaar om eerlijk en integer zaken te doen en ondernemen actie om: 

 • Een wereldwijd proces te creëren dat transparantie van ingrediënten en traceerbaarheid daarvan mogelijk maakt voor de exclusieve consumentenproductmerken die wij verkopen
 • Ethische inkooppraktijken in onze supply chain te stimuleren, mensenrechten te beschermen en ondersteunen interactie met diverse leveranciers rond milieukwesties 
 • Samen te werken met een wereldwijd netwerk van belangrijke externe organisaties die zich bezighouden met kwesties die de grootste maatschappelijke relevantie hebben voor de markten en in de gemeenschappen waar we actief zijn
Markt:

Werkplek:

 

We streven ernaar onze mensen met waardigheid en respect te behandelen en ondernemen acties om:

 

 • Proactief de persoonlijke gezondheid en het welzijn van onze medewerkers te ondersteunen
 • Onze inzet voor gelijke kansen voor iedereen in onze werving- en selectie, beleid en procedures waar te maken
 • Onze robuuste aanpak van gezondheid en veiligheid in de logistiek voortdurend te verbeteren en actief zorg te dragen voor onze medewerkers en klanten
Neem contact op met een specialist

Neem contact op met een specialist

Neem contact op met onze farmaceutische kwaliteitscontroledeskundigen om meer te weten te komen over onze beste oplossingen.