Skip to Navigation Skip to main content Skip to footer
Serialisatie geneesmiddelen

Serialisatie geneesmiddelen

Inmiddels is de richtlijn tegen vervalste geneesmiddelen van kracht, waarbij serialisatie van geneesmiddelen verplicht is; Alloga voldoet volledig aan de eisen die hierin worden gesteld.

Naleving van de richtlijn tegen vervalste geneesmiddelen

Vervalste geneesmiddelen kunnen enorm problematisch zijn voor de farmaceutische industrie, wat leidt tot verlies van patiëntvertrouwen en omzet. De Europese richtlijn tegen vervalste receptplichtige geneesmiddelen ging op 09-feb-2019 van kracht, met als doel het tegengaan van vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal van geneesmiddelen.

Naleving van de richtlijn tegen vervalste geneesmiddelen

Verificatie en ontmanteling

Volgens de Europese richtlijn tegen vervalste geneesmiddelen dienen producten gecontroleerd en buiten gebruik gesteld te worden door een ziekenhuis of apotheek voordat ze aan de patiënt worden verstrekt. Alloga kan producten namens fabrikanten voor artikel 23-klanten verifiëren en ontmantelen. Instellingen welke onder artikel 23 vallen, omvatten, afhankelijk van het EU-land, onder meer dierenartsen, paramedici en medische hulpverleners, hospices, gevangenissen en verpleeghuizen.

Onze werkwijze

Pasul 1

Stap 1

Met de serialisatieservicesystemen voor farmaceutische producten van Alloga kunnen fabrikanten de ontmanteling van farmaceutische producten effectief beheren.

Pasul 2

Stap 2

Neem contact op met ons specialistische team om aan de slag te gaan.